DVP24XP11T

Cấu hình mở rộng 16 ngõ vào số, 8 ngõ ra transistor

Tương thích với CPU PLC Delta DVP-ES

Không tương thích với PLC Delta DVP-ES2

Danh mục: