DVP08XP211R

1.600.000 

Module mở rộng đầu vào ra DVP08XP211R, cấu hình 4DI/4DO relay

Danh mục: