DVP16XP211T

2.500.000 

Module mở rộng đầu vào ra DVP16XP211T, cấu hình 8DI/8DO kiểu Transistor

Danh mục: