DVP16XP211T

2.500.000 

Cấu hình 08DI/08DO transistor

Danh mục: