DVP24XP11R

Cấu hình mở rộng 16 ngõ vào số, 8 ngõ ra số dạng rơ-le

Tương thích với CPU PLC Delta DVP-ES

Không tương thích với CPU DVP-ES2

Danh mục: