DVP24XN11T

Cấu hình mở rộng 24 ngõ ra số dạng transistor

Tương thích với CPU Delta dòng DVP-ES

Không tương thích với CPU DVP-ES2

Danh mục: