DVP24XN11R

Cấu hình mở rộng 24DO rơ-le

Tương thích với CPU DVP-ES màu trắng

Không tương thích với CPU DVP-ES2 màu đen

Danh mục: