DVP32XP11R

Cấu hình mở rộng 16 ngõ vào số, 16 ngõ ra số dạng rơ-le

Tương thích với CPU PLC Delta dòng DVP-ES

Không tương thích CPU DVP-ES2

Danh mục: