DVP32XP200R

Module mở rộng đầu vào ra DVP32XP200R, cấu hình 16DI/16DO rơ-le

Danh mục: