DVP16XP211R

2.500.000 

Module mở rộng đầu vào ra DVP16XP211R, cấu hình 8DI/8DO relay

Danh mục: