DVP32XP11T

Cấu hình mở rộng 16 ngõ vào số, 16 ngõ ra số dạng Transistor

Tương thích với CPU PLC Delta dòng DVP-ES

Không tương thích với CPU DVP-ES2

Danh mục: