DVP16XN11T

Cấu hình 16DO transistor

Tương thích với CPU dòng DVP-ES màu trắng

Danh mục: