DVP16XN11R

Cấu hình mở rộng 16DO rơ-le

Tương thích với CPU dòng DVP-ES màu trắng

Danh mục: