DVP08XP211T

1.600.000 

Cấu hình 04DI/04DO transistor

Danh mục: