DVP08XP211T

1.600.000 

Module mở rộng đầu vào ra DVP08XP211T cấu hình 4DI/4DO transistor

Danh mục: