DVP08SP11T

1.150.000 

Module PLC DVP08SP11T là module mở rộng I/O bên phải cho PLC dòng Slim của Delta

Danh mục: