DVP08SP11R

1.100.000 

Module PLC DVP08SP11R là module mở rộng I/O bên phải cho PLC dòng Slim của Delta

Danh mục: