DVP04DA-E2

3.500.000 

Module PLC DVP04DA-E2 là module mở rộng đầu ra Analog cho PLC dạng khối của Delta với độ ổn định tín hiệu cao