DVP04AD-E2

2.500.000 

Module mở rộng 4 kênh ngõ vào Analog 0-10V hoặc 4-20mA