TP04G-BL-C

Liên hệ

Màn hình Text DeltaTP04G-BL-C có LCD hiển thị 4.1”, hiển thị 4 dòng, có hỗ trợ truyền thông RS232, thích hợp với các ứng dụng cần thao tác với nút nhấn nhiều lần tuy nhiên hiện tại đang được thay thế dần bằng màn hình cảm ứng vì nhiều ưu điểm nó mang lại ví dụ: Giá thành không còn chênh lệch nhiều, tính trực quan cao, lập trình đơn giản và linh động.

Danh mục: