TÀI LIỆU BIẾN TẦN DELTA

Tổng hợp tài liệu Biến tần Delta bao gồm Catalogue, User’s Manual, Software do phòng kỹ thuật công ty Tự Động Hóa Toàn Cầu biên soạn và tổng hợp, đảm bảo đầy đủ và cập nhập mới nhất. 

Tham khảo thêm: 

Tài liệu PLC Delta , Tài liệu HMI Delta , Tài liệu Servo Delta     

Quý khách hàng cần thêm thông tin về sản phẩm cũng như nhận được sự hỗ trợ tuyệt vời nhất, xin vui lòng liên hệ công ty để được trợ giúp !

Biến tần Delta VFD-L

Là dòng biến tần dùng cho các tải nhẹ, chế độ điều khiển đơn giản, công suất biến tần từ 0.4 Kw tới 1.5 Kw

Catalogue: Download

Instruction Manual: Download

Hướng dẫn sử dụng tiếng việt: Không hỗ trợ

Software: Download

Biến tần Delta VFD-S

Là dòng biến tần dùng cho các tải nhẹ, chế độ điều khiển đơn giản, công suất biến tần từ 0.4 Kw tới 1.5 Kw, sắp ngừng sản xuất

Catalogue: Download

Instruction Manual: Download

Hướng dẫn sử dụng tiếng việt: Không hỗ trợ

Software: Download

Biến tần Delta VFD-EL

Là dòng biến tần dùng cho các tải nhẹ, chế độ điều khiển đơn giản, công suất biến tần từ 0.4 Kw tới 3.7 Kw

Catalogue: Download

Instruction Manual: Download

Hướng dẫn sử dụng tiếng việt: Download

Software: Download

Biến tần Delta VFD-M

Là dòng biến tần dùng cho các tải trung bình, chế độ điều khiển phức tạp hơn, độ bền cao, công suất từ 0.4 Kw tới 7.5 Kw, sắp ngừng sản xuất

Catalogue: Download

Instruction Manual: Download

Hướng dẫn sử dụng tiếng việt: Không hỗ trợ

Software: Download

Biến tần Delta VFD-E

Là dòng biến tần dùng cho các tải trung bình, chế độ điều khiển phức tạp hơn, tích hợp PLC trong biến tần, công suất từ 0.4 Kw tới 22 Kw

Catalogue: Download

Instruction Manual: Download

Hướng dẫn sử dụng tiếng việt: Download

Software: Download

Biến tần Delta VFD-B

Là dòng biến tần dùng cho các tải nặng, yêu cầu độ bền bỉ cao, công suất từ 0.4 Kw tới 400 Kw, sắp ngừng sản xuất

Catalogue: Download

Instruction Manual: Download

Hướng dẫn sử dụng tiếng việt: Không hỗ trợ

Software: Download

Biến tần Delta VFD-CP2000

Là dòng biến tần chuyên dùng cho các tải bơm quạt, một biến tần có thể điều khiển nhiều bơm quạt một lúc, công suất từ 0.4 Kw tới 400 Kw

Catalogue: Download

Instruction Manual: Download

Hướng dẫn sử dụng tiếng việt: Download

Software: Download

Biến tần Delta VFD-F

Là dòng biến tần chuyên dùng cho các tải bơm quạt, một biến tần có thể điều khiển nhiều bơm quạt một lúc, công suất từ 0.4 Kw tới 400 Kw, sắp ngừng sản xuất

Catalogue: Download

Instruction Manual: Download

Hướng dẫn sử dụng tiếng việt: Không hỗ trợ

Software: Download

Biến tần Delta VFD-C2000

Là dòng biến tần dùng cho các tải nặng, yêu cầu độ bền bỉ cao, có nhiều chế độ điều khiển thông minh, công suất từ 0.4 Kw tới 400 Kw

Catalogue: Download

Instruction Manual: Download

Hướng dẫn sử dụng tiếng việt: Download

Software: Download

Biến tần Delta VFD-C200

Là dòng biến tần dùng cho các tải trung bình, thường được dùng cho các bài toán điều khiển momen, lực căng… công suất từ 0.4 Kw tới 7.5 Kw, sắp ngừng sản xuất

Catalogue: Download

Instruction Manual: Download

Hướng dẫn sử dụng tiếng việt: Download

Software: Download

Trả lời