Hướng dẫn đọc mã PLC Delta

Hướng dẫn đọc mã PLC Delta

Nhằm giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận PLC Delta và chọn lựa cấu hình một cách nhanh chóng, hiệu quả kinh tế công ty TNHH Tự Động Hóa Toàn Cầu xin giới thiệu tới khách hàng bài viết Hướng dẫn đọc mã PLC Delta

1. Đọc mã CPU

2. Đọc mã Module vào ra số

3. Đọc mã Module vào ra tương tự

4. Đọc mã Module chức năng

5. Đọc mã Module đặc biệt

6. Đọc mã Module network

7. Đọc mã phụ kiện khác

Trả lời