Hướng dẫn đấu dây ngõ vào số PLC Delta

Hướng dẫn đấu dây ngõ vào số PLC Delta

Ngõ vào PLC Delta nói riêng và các loại PLC khác nói chung đều có hai cách đấu dây ngõ vào số tương tự nhau (Digital Input). Sau đây, công ty TNHH Tự Động Hóa Toàn Cầu xin Hướng dẫn đấu dây ngõ vào số PLC Delta

Đấu dây ngõ vào kiểu SINK

Chân SS là chân chung được đấu với nguồn +24 Vdc

Hình 1 là kiểu đấu thường dùng cho các loại nút nhấn, chuyển mạch, công tắc hành trình..

Hình 2 là kiểu đấu thường dùng cho các loại cảm biến vd như cảm biến tiệm cận …

Hình 1                                                                                           Hình 2

Đấu dây ngõ vào kiểu SOURCE

Chân SS là chân chung được đấu với nguồn 0 Vdc

Hình 1 là kiểu đấu thường dùng cho các loại nút nhấn, chuyển mạch, công tắc hành trình..

Hình 2 là kiểu đấu thường dùng cho các loại cảm biến vd như cảm biến tiệm cận …

                                       Hình 3                                                                                              Hình 4

Trả lời