DVP04TC-E2

3.500.000 

DVP04TC-E2 là Module mở rộng PLC Delta 4 kênh đo nhiệt độ dùng cặp nhiệt điện