DVP04PT-E2

3.500.000 

DVP04PT-E2 mở rộng 4 kênh đọc cảm biến nhiệt độ cho CPU, đầu dò loại PT100