Driver cáp lập trình PLC Delta

Driver cáp lập trình PLC Delta

Đối với một số cáp lập trình PLC Delta đã tích hợp sẵn chuyển đổi USB to RS232 thì khi làm việc với máy tính (không có cổng COM, sử dụng cổng USB) thì người dùng cần phải cài đặt Driver cho mạch chuyển đổi USB to RS232 thì máy tính mới có thể giao tiếp được với PLC thông qua cổng USB. Người dùng có thể Download/ Upload chương trình tùy ý mình.

Driver cáp lập trình PLC Delta đã tích hợp sẵn chuyển đổi USB to RS232

               Driver cáp lập trình PLC Delta

Driver cho cáp lập trình PLC Delta:

Cáp hãng AMSAMOTION: Driver cáp lập trình PLC Delta

Cáp hãng Delta: Driver cáp lập trình PLC Delta

Trả lời