Địa chỉ ngõ vào ra module mở rộng PLC Delta

Địa chỉ ngõ vào ra module mở rộng PLC Delta

1. PLC Slim DVP-S Series

Đối với các PLC Delta kiểu dáng nhỏ gọn thì trên MPU (Main processor Unit) có số ngõ vào cao nhất là 16 (PLC DVP-28SV2) và số ngõ ra cao nhất là 12 (PLC DVP-28SV2). Tuy nhiên, trong thực tế nhiều bài toán yêu cầu chúng ta phải có nhiều ngõ vào ra hơn nữa, chính vì vậy chúng ta phải lắp thêm Module mở rộng ngõ vào ra. Công ty TNHH Tự Động Hóa Toàn Cầu xin được hướng dẫn khách hàng qui tắc đánh địa chỉ ngõ vào/ra cho Module mở rộng của Hãng Delta như sau:

 

Qui tắc 1: Địa chỉ ngõ vào ra cho Module gần nhất

Trên MPU không quan trọng số ngõ vào, ngõ ra là bao nhiêu, có đủ hay không thì Module mở rộng gần MPU nhất vẫn được đánh địa chỉ bắt đầu từ X2.0 và Y2.0

Xét ví dụ theo hình phía trên, MPU là DVP-14SS2 thì trên MPU có ngõ vào là X0--> X7, ngõ ra là Y0-->Y5. Tuy nhiên khi ta lắp thêm 1 module mở rộng  DVP16SP11T (8DI/ 8DO) ở vị trí gần MPU nhất thì địa chỉ ngõ vào của Module này là X2.0 --> X2.7, địa chỉ ngõ ra Module là Y2.0 --> Y2.7. Các địa chỉ X1.0 --> X1.7 và Y6, Y7, Y1.0--> Y1.7 khi đó sẽ được hiểu là không tồn tại.

 

Qui tắc 2: Địa chỉ sẽ đươc bảo lưu cho module kế tiếp nếu module phía trước bị không có ngõ vào hoặc ra

Xét ví dụ về cách ghép nối ở hình trên, xem module mở rộng thứ 2 và thứ 3 bên dưới. Ta thấy module mở rộng thứ 2 là DVP08SM11N (8DI) không có ngõ ra, thì các địa chỉ Y3.0--> Y3.7 sẽ được đánh cho module mở rộng liền kề sau nó là Module thứ 3 DVP06SN11R. Tuy nhiên khách hàng cần lưu ý rằng module thứ 3 chỉ có địa chỉ từ Y3.0 --> Y3.5 thì 2 địa chỉ là Y3.6, Y3.7 sẽ không được bảo lưu sang cho Module thứ 4. Module thứ 4 sẽ được đánh địa chỉ bắt đầu từ Y4.0 trở đi, địa chỉ Y3.6 và Y3.7 được hiểu là không tồn tại.

 

 

 

2. PLC Slim DVP-E Series

Đang cập nhập …

Trả lời