Các bit M đặc biệt trong PLC Delta

Các bit M đặc biệt trong PLC Delta

Tham khảo: Tổng quan về PLC Delta,  Tài liệu lập trình PLC Delta,  Hướng dẫn lập trình

 

Cũng giống như các PLC hãng khác, PLC Delta ngoài các bit M trung gian bình thường nó còn có một số Bit với chức năng đặc biệt 

Các bạn có thể Download tại đây: Các bit M đặc biệt trong PLC Delta

 

Một số bit thông dụng hay dùng:

M1000:  Luôn ON

M1002:  Chỉ ON ở vòng quét đầu

…..

 

 

 

 

Trả lời