Hỗ trợ trực tuyến

Sản phẩm mới
Đối tác
PLC DELTA delta-Tri cuongPLC Delta-Tan PhatPLC Delta-CNC Vinaplc Delta-Thanh yPLC Delta-An PhatBien tan Delta-Tuan Thang
PLC Delta 1PLC Delta 2PLC Delta 3PLC Delta 4PLC Delta 5
Quảng cáo
qcphai PLC Delta
Sắp xếp:

Module PLC Delta DVP-E

PLC Delta Series DVP-E có đầy đủ các Module để mở rộng thêm chức năng cần thiết đáp ứng được mọi yêu cầu có thể có của khách hàng.Các Module có thể phân theo chức năng như sau:
- Module mở rộng đầu vào:   DVP08XM211N, DVP16XM211N
- Module mở rộng đầu ra:      DVP08XN211R, DVP08XN211T, DVP16XN211R, DVP16XN211T
- Module mở rộng cả vào/ra:  DVP08XP211R, DVP08XP211T, DVP16XP211R, DVP16XP211T, DVP32XP211R, DVP32XP211T
- Module mở rộng ngõ vào ra tương tự: DVP04AD-E2, DVP02DA-E2, DVP04DA-E2, DVP06XA-E2
- Module nhiệt:                                        DVP04PT-E2, DVP04TC-E2

 

 

Tham khảo: Tổng quan về PLC Delta,  Tài liệu lập trình PLC Delta,  Hướng dẫn lập trình

 

Module mở rộng đầu vào ra DVP16XP211T

DVP16XP211T

Giá bán: 0 đ
Module mở rộng đầu vào ra DVP16XP211R

DVP16XP211R

Giá bán: 0 đ
Module mở rộng đầu vào ra DVP08XP211T

DVP08XP211T

Giá bán: 0 đ
Module mở rộng đầu vào ra DVP32XP200T giá rẻ

DVP32XP200T

Giá bán: 0 đ
Module mở rộng đọc giá trị can nhiệt DVP04PT-E2 giá rẻ

DVP04PT-E2

Giá bán: 0 đ
DVP04TC-E2 giá rẻ

DVP04TC-E2

Giá bán: 0 đ
Module ngõ ra tương tự DVP04DA-E2 giá rẻ

DVP04DA-E2

Giá bán: 0 đ
Module ngõ vào tương tự DVP04AD-E2 giá rẻ

DVP04AD-E2

Giá bán: 0 đ
Module mở rộng đầu vào ra DVP32XP11R giá rẻ

DVP32XP200R

Giá bán: 0 đ
Module mở rộng đầu vào ra DVP08XP11R giá rẻ

DVP08XP211R

Giá bán: 0 đ
^ Về đầu trang